Ellenőrzés

Beszállitói Audit

Beszállítói audit alatt azt az auditot értjük, amikor a megrendelő felülvizsgálja a saját (vagy leendő) beszállítója működését, folyamatait azért, hogy megállapítsa, azok alkalmasak-e az ő megrendelői igényeinek a kielégítésére.

 

A beszállítói audit célja

Beszállítói auditot végezhet egy vállalat több céllal:

  • Új beszállítók esetén a megfelelő beszállító kiválasztásához.
  • Régi beszállító esetén, az együttműködési vagy szállítási problémák kivizsgálására, a beszállító folyamatainak javítására, vagyis mindenesetre azért, hogy a jövőben is alkalmas legyen az ő megrendelői igényeinek kielégítésére.

 

Ebből az is következik, hogy a beszállítók számára a beszállítói auditon való részvétel célja:

  • új kapcsolat kialakításakor (üzlet elnyerésekor) a beszállítói körbe való bekerülés, míg
  • meglévő megrendelő esetén a folyamatok javítása, és ezáltal a beszállítói körben való bennmaradás.

 

A beszállítói audit módszere

A beszállítói audit is egy audit, tehát itt is az auditálás általános módszerei a használatosak. A beszállítói audit azonban elsősorban a beszállító működésére, minőségirányítási rendszerére, vagy csak kiválasztott folyamataira vonatkozik.

A beszállítói auditot a megrendelő munkatársai, vagy a megrendelő megbízásából külső szakértők hajtják végre, akik egyrészt képzett auditorok, másrészt képzett szakemberek az adott szakterületen.

A beszállítói audit lefolytatása mindig az auditált rendszer vagy folyamatok objektív vizsgálatát, és egy követelményrendszerrel való összevetését jelenti . Azonban míg egy pl. tanúsítási auditon a követelményrendszer a tanúsítás vonatkozó alapszabványa (pl. minőségirányítási rendszernél az ISO 9001), addig beszállítói auditon ez módosulhat a megrendelő saját, - sokszor ennél sokkal szigorúbb, - követelményeivel is.

 

Kérje ajánlatunkat!