VDA 6.4, VDA 6.7 vállalati auditor

A képzés célja

A VDA 6.4 az autóipari termelési eszközöket előállítók minőségirányítási rendszere számára határozza meg - az ISO 9001 szabvány követelményeire épülő, azt kiegészítő – speciális előírásokat. A rendszer a VDA 6.4 szerint, független tanúsító szervezet által, tanúsítatható. A megszerzett tanúsítvány egyrészt segíti a szervezetet a vevői bizalom elnyerésében, ill. megtartásában, másrészt a rendszeres belső auditok a szervezet folyamatainak fejlesztéséhez, a cég eredményességéhez járulnak hozzá. A rendszer auditálása alapvetően a VDA 6.7 szerinti folyamatauditra épül. Azon VDA 6.4 követelményeket, amelyeket a folyamatauditok nem fednek le, a rendszer auditálás keretében kell vizsgálni. Célunk az auditfolyamatban résztvevő szakemberek képzése


Kinek ajánljuk

A tanfolyamon megszerzett ismeretanyag alapján a résztvevők önállóan és munkatársaikkal közösen képesek lesznek vállalatuk minőségirányítási rendszerét kialakítani, illetve továbbfejleszteni, a szükséges dokumentációkat elkészíteni és azokat a gyakorlatba bevezetni. Megismerik a VDA 6.4 követelményeit és az azok kielégítéséhez szükséges megoldásokat, valamint a VDA 6.7 szerinti folyamat auditálás elveit és módszerét. Képesek lesznek a rendszer belső felülvizsgálatainak elvégzésére.


Betölthető munkakör(ök) 

  • minőségirányítási belső/vállalati auditor 
  • VDA 6.4, VDA 6.7 belső auditor


Főbb témakörök

  • A minőségirányítás alapjai, a járműipari előírások fejlődése
  • A VDA 6.4 minőségirányítási rendszer felépítése, követelményeinek ismertetése, a követelmények teljesülésének vizsgálata
  • Az auditálás alapfogalmai, elvei, folyamata
  • A VDA 6.7 szerinti folyamat auditálás módszere, nyomtatványai
  • Belső auditok előkészítése és megvalósítása, gyakorlatok


Tanúsítvány

A képzésen résztvevők a sikeres vizsgát követően „VDA 6.4, VDA 6.7 vállalati auditor” megnevezésű tanúsítványt kapnak. Aki nem kíván vizsgázni, vagy sikertelen vizsgát tesz, részvételi igazolást kap. A vizsga megismételhető.


Előképzettségi feltétel

Ajánlott a középfokú végzettség, (minőségügyi gyakorlat előny).


A tanfolyam időtartama

2 nap


A tanfolyam díja

88.000 Ft + ÁFA (vizsgadíj 12.000Ft + ÁFA)


Amennyiben egy megrendelőtől adott tanfolyamra három vagy annál több fő jelentkezik, 10% kedvezményt adunk a képzések árából.
Képzéseinket kihelyezett formában is megtartjuk, kérje egyedi ajánlatunkat.

Jelentkezés képzésre

Cikkek, hírek

Autóbontók figyelmébe ajánljuk!

2017. január 1-től kötelező lesz az autóbontóknak, a hulladékká vált gépjárművek kezelőinek, bontóinak ISO 14001-es rendszer bevezetése és akkreditált tanúsító cég által kiállított tanúsítvány megszerzése! (369/2014 (XII.30.) Kormányrendelet, 2017.01.01-től hatályos állapot, 13§ (9) bekezdés, ill. 24§).

2016-08-18 10:49

ISO szabvány lesz a PDF

Az Adobe PDF formátum 15 éves története egyik legfontosabb lépcsőfokához érkezett.

2016-05-25 17:25

A magyar nyelvű MSZ EN ISO 9001:2015, és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok megjelentek

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2015. szeptember 15-én a minőségirányítási rendszerekre, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerekre új követelmény szabványt, az ISO 9001:2015, és az ISO 14001:2015 jelentetett meg.

2015-11-24 17:29

További Cikkek >>