Mobil Építő Kft. 1.éves felülvizsgálati auditjának tapasztalatai (2011.április)

2012-04-18 17:24

Isoaudit -

A MOBIL Építő Kft. fő tevékenysége „Lakó és nem lakó épület építése”. A Tűzvédelmi részleg 2009-től működik, amelynek fő tevékenysége: Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése, bevizsgálása, karbantartása, ill. az ezzel kapcsolatos tanácsadás.

Az ezzel kapcsolatos folyamatokat cég telephelyén, Boldog, Rákóczi út 23. szám alatt működtetik, ahol biztosított a szükséges műhely, ill. a szükséges berendezések, eszközök, mérőeszközök.

A cég Minőségirányítási rendszere kifejezette erre a tevékenységre került kiépítésre, amely 2010.01.04.-től működik.

Eltelt egy év változásai:

A szervezet az elmúlt évben gazdaságilag közepes volt, a szervezet nem felhőtlenül elégedett, számos munkát szerzett, de a tervektől elmaradt. Infrastruktúra kiegészült egy tűzivíz ellenőrző berendezéssel, ill. egy nyomáspróba ellenőrző órával. A cég felelősségbiztosítást kötött 2010.09.20.-án, amely kötelező nagyobb cégek esetében. A tanúsító audit után érkezett meg a Hulladékkezelési szerződés (2010.04.30.) - az EWC 200199 por hulladék leadásáról. Beszállítói kör két céggel bővült, aki palackok töltésével, ellenőrzésével foglalkozik - engedélye rendelkezésre áll. Egy új beszerzési forrást talált a cég, akitől port, alapanyagokat szerez be.

Szabványokban, jogszabályokban nem volt változás. Petrovics Róbert esetében a Tűzvédelmi szakvizsga megújításra került a tűzoltóvíz-források felülvizsgálata tekintetében: 2010.07.05., tűzoltó készülékek esetében ez rendelkezésre állt 2009.09.22.-óta.

Minőségirányítási rendszer:

A MIR 2010.01.04.-től működik, ezen dátummal került kiadásra első ízben a szabályzó, ill. az igazoló jellegű dokumentumok. A kézikönyv mellett öt db eljárás került kiadásra. A folyamatokban változtatás még nem volt. A dokumentumok nyilvántartottak.

A MIR jól működik, amit Petrovics Róbert kezel. Belső audit, vezetőségi átvizsgálás hatékonyan megtartásra került. Belső auditot külső tanácsadó tartotta, az auditon hiányosság nem merült fel. Átvizsgálás kapcsán kitűzésre kerültek a cég céljai: 2010-es célok teljesültek: Vállalkozás beindítása-engedélyek megszerzése (100%), sikeres tanúsítói folyamat (100%), 2010-ben 30 szerződés megkötése (100%). 2011-es célok: Egy laptop+nyomtató beszerzése a műhelybe, egy céges kisautó beszerzése, +20 szerződés megkötése, régi szerződések megtartása.

Beszállítók értékeltek, a nyilvántartásban négy cég szerepel, beszállítói kör biztosítja a tűzvédelmi eszközöket, munka- és védőruházatot, kiegészítő eszközöket, táblákat stb. Képzés tekintetében az említett tűzvédelmi szakvizsga került megújításra, különösebb képzés 2011-re nem tervezett.

Infrastruktúra biztosított, elkülönített a töltő, ill. a nyomáspróba helyiség - biztonsági előírások ellenőrzöttek. A cég valamennyi mérőeszköze hitelesített vagy kalibrált állapotú.

Vevőkkel legtöbb esetben állandó szerződés készül, jelenleg már több, mint 30 állandó megbízója van a cégnek. Az ellenőrzések részben tervezettek -a nyomonkövetést ki kell egészíteni, hogy mikor-milyen ellenőrzés volt, mikor kerül sor a következő ellenőrzésre! Megrendelők elégedettek a cég munkájával. Munkafolyamatok ellenőrzöttek, az előírt dokumentumokat, formalapokat a cég használja.

Audit:

Jelen audit az első éves felülvizsgálati audit volt. Az auditon hiányosság nem merült fel. Mivel az audit mintavételes volt, ill. nem vizsgáltam minden egyes szabványpontot, így nem kizárt kisebb eltérések jelenléte, amelyre jelenleg nem derült fény. Az audit a tervnek megfelelően zajlott le.

A Tanúsítvány fenntartása javasolt.

Még ez is érdekelheti:

Autóbontók figyelmébe ajánljuk!

2017. január 1-től kötelező lesz az autóbontóknak, a hulladékká vált gépjárművek kezelőinek, bontóinak ISO 14001-es rendszer bevezetése és akkreditált tanúsító cég által kiállított tanúsítvány megszerzése! (369/2014 (XII.30.) Kormányrendelet, 2017.01.01-től hatályos állapot, 13§ (9) bekezdés, ill. 24§).

2016-08-18 10:49

ISO szabvány lesz a PDF

Az Adobe PDF formátum 15 éves története egyik legfontosabb lépcsőfokához érkezett.

2016-05-25 17:25

A magyar nyelvű MSZ EN ISO 9001:2015, és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok megjelentek

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 2015. szeptember 15-én a minőségirányítási rendszerekre, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerekre új követelmény szabványt, az ISO 9001:2015, és az ISO 14001:2015 jelentetett meg.

2015-11-24 17:29

További Cikkek >>

Tanúsítási területeink

ISO 9001

Minőségirányítási rendszer

ISO 14001

Környezetközpontú irányítási rendszer

HACCP ÉS ISO 22000

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer

MSZ 28001

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer