Értékeink

Tiszteletben tartjuk vállalatunk értékeit

Alapértékeink állandóak és teljesek. Legfontosabb jellemzőik az etikai szabályok követése, pártatlanság, az egyén és a környezet tisztelete. Ezen értékek az International Cert Hungary Kft.minden tagja és munkatársa számára kötelezőek.

 

Integritás és etika

Határozott jövőképpel rendelkezünk, szigorú etikai normákat állítottunk fel magunknak, és ezen értékeinkhez következetesen ragaszkodunk - csak így biztosíthatjuk ügyfeleinket megbízhatóságunkról.

Az International Cert Hungary Kft.sikereinek és elismertségének egyik legfontosabb összetevője az emberi tényező: jól képzett kollégák kiemelkedő teljesítménye és elkötelezettsége. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk életében az etikus magatartás komoly múltra tekint vissza. Cégünk stratégiai céljai erős etikai alapokra épülnek, melyet munkatársaink magatartása nap mint nap megerősít.

A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és szervezeti szinten is alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Cégünk jó hírét egyedül a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg. Törekszünk arra is, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé egyaránt közvetítsük.

 

Az egyén tisztelete

AzInternational Cert Hungary Kft. elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelőzése mellett. Támogatjuk a kulturális sokszínűséget. Ennek megvalósulása érdekében nincs helye semmiféle diszkriminációnak sem a nem, a családi állapot, az életkor, az etnikai származás, a bőrszín, a vallási és politikai meggyőződés, a fogyatékosság, a szexuális hovatartozás alapján. A hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen határozottan fellépünk.

Feltétel nélkül hiszünk abban, hogy az egyéni és a szervezeti célok összehangolásával tudjuk leginkább megvalósítani üzleti sikereinket, valamint megőrizni piaci pozíciónkat.

 

Környezetünk védelme

Az International Cert Hungary Kft. arra törekszik, hogy tevékenységei és termék felhasználása során keletkező környezetterhelést csökkentse. Ennek megfelelően célunk a környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztése és a működésünkhöz szükséges energiatakarékos megoldások előnyben részesítése.

 

Humán értékeink

Az International Cert Hungary Kft.céljainak elérésében az elkötelezett, önállóan kezdeményező, magasan kvalifikált munkavállalói bázis kialakítása és megtartása kiemelt jelentőséggel szerepel, ezért természetes, hogy megbecsüléssel és felelősséggel tartozunk irántuk. Tudásuk a mi legnagyobb kincsünk. Továbbá kötelességünknek tartjuk a munkahelyek stabilitásának megőrzését, az egészséges munkakörülmények biztosítását és az egyenlő esélyek megteremtését is.