MSZ 28001

 

A MEBIR, angol rövidítéssel OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Systems) a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek kifejezést takarja.
A rendszer követelményeit a BS OHSAS 18001 (nemzetközi), ill. ennek megfelelő magyar MSZ 28001 szabvány írja elő.
A két szabvány műszaki tartalma, és szerkezete teljesen megegyezik. A szabvány célja, hogy egy adott szervezetnél a munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel összefüggő kockázatokat kézben tartsák a veszélyek azonosításával és a kockázatok értékelésével, intézkedések meghozatalával, így csökkentve a munkaerő kieséssel járó negatív hatásokat.
 

Az MSZ 28001 szabvány minden olyan szervezetnél alkalmazható, amely arra törekszik, hogy 

 
1. irányítási rendszert hozzon létre a munkavállalók és egyéb, olyan érdekelt felek kockázatának megszüntetésére vagy lehető legkisebb mértékűre való csökkentésére, akik ki vannak téve a szervezet tevékenységével kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatnak,
 
2. irányítási rendszert vezessen be, tartson fenn, és folyamatosan fejlesszen, 
 
3. megbizonyosodjon róla, hogy megfelel a kinyilvánított munkahelyi egészség és biztonság-politikájának, 
 
4. mások előtt is bizonyítani tudja megfelelőségét, 
 
5. kérhesse irányítási rendszerének külső szervezet általi tanúsítását/regisztrálását, 
 
6. saját elhatározásából feleljen meg e szabványnak, és ilyen tartalmú nyilatkozatot is tehessen.
 
A szabvány a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel és nem a termékek vagy szolgáltatások biztonságával foglalkozik.
 
Az International Cert Hungary Kft. vállalja az MSZ 28001 szabvány szerinti rendszerek auditálását, tanúsítását kedvező áron, munkavédelmi szempontból is felkészült auditorokkal.

 

Az MSZ 28001 tanúsítás folyamata:

Tanúsító audit 1. szakasza (a tanúsíthatóság vizsgálatára előzetes megbeszélés),
MSZ 28001 Tanúsító audit (2. szakasza),
Záró megbeszélés, értékelés,
Audithoz kapcsolódó dokumentumok értékelése, tanúsítási döntés meghozatala,
MSZ 28001 Tanúsítvány kiállítása,
MSZ 28001 Felügyeleti auditok (tanúsító audit dátumát követő 12., és 24. hónapban),
MSZ 28001 Megújító audit (a tanúsítvány lejárata előtt, a 3. évben).
 
A tanúsítás időtartama, költségei a szervezet méretéhez, munkaegészségügyi kockázataihoz igazodnak, figyelembe veszik a magyar, ill. Közép-Európai piaci viszonyokat.
 
Az MSZ 28001 tanúsítványhoz kapcsolódó marketing eszközt a tanúsítási logót ingyenesen biztosítjuk tanúsított ügyfeleinknek.
 
Vállaljuk integrált, több irányítási szabvány alapján működő rendszerek auditálását, tanúsítását is.
 
Kérje ajánlatunkat!